Μαγδαληνή Καλοπανά

Εκκλησιαστικό όργανο

Μουσικολόγος (PhD.), εκπαιδεύτρια (Med.) και οργανίστα (Dip.) Υπηρετεί ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει πραγματοποιήσει πρωτότυπες έρευνες μικτής μεθοδολογίας σε ιστορικά αρχεία, και σε εκπαιδευτικά και κοινωνικά θέματα. Το ενδιαφέρον της για την ελληνική έντεχνη μουσική εμπλουτίζει το ρεπερτόριο της μακρόχρονης εμπειρίας της στη λειτουργική και συναυλιακή μουσική.