Προηγούμενες εκδηλώσεις

Προσεχώς

ΑΝΩ ΠΡΟ 2019

Έργα Ελλήνων συνθέτων για εκκλησιαστικό όργανο και φωνή
(Τα έργα θα αποδοθούν από κόντρα τενόρο)

Χριστίνα Αντωνιάδου, εκκλησιαστικό όργανο
Νίκος Σπανάτης, κόντρα τενόρος